Historie

Korets historie

 

Vokal '82 blev stiftet i 1982 af den unge musikstuderende Per Rathje. I 1986 overtog Jens Trygve Dreijer koret. Efter hele 22 år som korleder overlod han i 2008 tøjlerne til Helle Wagner. Fra 2016 er koret blevet dirigeret af Stine Reffelt.

Koret var fra starten et ungdomskor med en målgruppe på mellem 18-30 år. Som årene gik, måtte vi dog ændre lidt på aldersgrænsen, og vi har i dag ingen øvre aldersgrænse.

 

I 2002 skiftede koret navn til Ambitus. Det betyder toneomfang, og repertoiret har gennem alle 40 år været bredt med både klassiske satser, danske sange, viser og rytmisk musik. I de første år lå vægten mest på det rytmiske, men efterhånden som vi udviklede os, blev repertoiret lidt mere klassisk korsang.


Vi har prøvet kræfter med mange nye danske korsatser af bl.a. Vagn Holmboe, Per Nørgaard, Bjarke Moe, Niels la Cour, Anne-Terese Sales, Clara Tesch mfl.

Under vores nuværende dirigent Stine Reffelt har vi sunget nordiske folkeviser i moderne arrangementer, og vi arbejder med klassiske satser under overskriften Den danske klang gennem 150 år. Repertoiret er bredt og det skal lyde godt!